معاون سیاسی استاندار بوشهر گفت: معوقات کارگری در استان بوشهر از هفت ماه به یک ماه کاهش یافت.

اکبر پورات بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اهالی رسانه که در استانداری بوشهر برگزار شد اظهار داشت: کمیسیون کارگری استان بوشهر در دو سال اخیر، اقدامات موثری در بهبود وضعیت معیشتی کارگران بویژه در حوزه پرداخت حقوق و پیگیری معوقات انجام داده است.

وی در تشریح جزییات این اقدام افزود: با ورود کمیسیون کارگری به مشکلات پرداخت حقوق کارگران، معوقات کارگری که پیش از این،۷ ماه بود و سبب تجمعات و نارضایتی قشر شریف کارگران شده بود، اکنون به دو ماه و یکماه کاهش یافته و بخش زیادی از مشکلات حقوقی و پرداخت‌های کارگران مرتفع شده است.

معاون سیاسی استاندار بوشهر تاکید کرد: در حوزه جذب نیروهای بومی در صنایع استان و بویژه در نفت و گاز و پتروشیمی نیز ورود موثری داشتیم و از جذب حدودا ۱۰ درصدی به ۳۷ درصد رسیده ایم که البته هدفگذاری روی ۵۰ درصد است و باید محقق شود.

پورات تصریح کرد: با ورود دادستانی و بازرسی استان در این کمیسیون ها، سه شرکت که در بحث جذب نیروهای بومی، همکاری ندارند در لیست سیاه قرار گرفتند و باید به مصوبه استخدام ۵۰ درصدی نیروهای بومی تمکین کنند.

وی اضافه کرد: پیگیری معوقات و حقوق کارگران در سراسر استان با جدیت انجام می شود و تا حصول نتیجه کامل، این روند تداوم دارد.