با حکم استاندار بوشهر روسای کمیته های ستاد انتخابات استان بوشهر معرفی شدند

احمد محمدی زاده با صدور احکامی، رئیس ستاد انتخابات استان و روسای کمیته های ستاد انتخابات استان بوشهر را معرفی کرد.

بر اساس این گزارش، با حکم استاندار بوشهر، اکبر پورات معاون سیاسی استاندار بوشهر به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منصوب شد.

بر اساس احکام صادر شده از سوی احمد محمدی زاده استاندار بوشهر، سعید حیدری به عنوان رئیس کمیته سیاسی و دبیر ستاد انتخابات، ابراهیم عربزاده رئیس کمیته امنیتی، حمید خواجه ییان رئیس کمیته مالی و پشتیبانی، صادق بوستانی رئیس کمیته حقوقی، محمود پویان رئیس کمیته حراست و استعلامات، محمدمهدی موسایی رئیس کمیته فناوری اطلاعات، عباس مطاف رئیس کمیته اطلاع رسانی، عبدالرحیم افروغ رئیس کمیته تبلیغات، شهرام قضایی رئیس کمیته آموزش و پژوهش و اسکندر پاسالار نیز به عنوان عضو ستاد انتخابات استان بوشهر معرفی شدند.