رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بوشهر گفت: ۳۰ میلیارد ریال برای زیباسازی سیمای این شهر با نصب المان‌های نوروزی، گل‌کاری متمرکز و لکه‌ای پارک‌ها و معابر، نورپردازی و نقاشی دیواری هزینه شد.

حسن فریبرزی‌نیا گفت: با اینکه شیوع کرونا حال و هوای نوروز امسال را متفاوت کرده بود اما تلاش شد با زیباسازی فضای شهر سرزندگی، شادابی و آرامش بصری به شهروندان هدیه شود.

وی افزود: در زیبا سازی سیمای شهری تاکید بر طراحی و نصب المان‌های دائمی است و در جانمایی و نصب المان‌های هفت سین و نوروزگاهی تلاش شد، ضمن در نظر گرفتن زیبایی صرفه‌جویی حداکثری صورت گیرد.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بوشهر اضافه کرد: المان‌های نوروزی شامل هفت سین، طاق گل، المان‌های یادآور رسوم نوروزی و موسیقی بوشهری در مناطق ۱ و ۲ شهرداری بویژه در خط ساحلی نصب شد که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

فریبرزی نیا گفت: برنامه ریزی شده‌است در سال ۱۴۰۰ زیبا سازی معابر با تاکید بر محله‌های جنوب شهر با نورپردازی، نصب المان‌ها و نقاشی دیواری صورت گیرد.

وی اظهار کرد: رویکرد کمیته زیبا سازی سازمان سیما منظر و فضای سبز بوشهر استفاده از دانش و ایده‌های هنرمندان توانمند بومی در طراحی المان‌ها و آفرینش جاذبه‌های بصری در سطح شهر است.

  • منبع خبر : ایرنا