یک روزنامه اصولگرا تیتر قابل تاملی را برای اتفاقات اخیر روسیه انتخاب کرد.

روزنامه ابرار تیتر اول امروز یکشنبه خود را به اتفاقات اخیر در روسیه اختصاص داد. اما این تیتر در فضای مجازی پربازدید شد.