فارس: به گفته دادستان عمومی و انقلاب گرگان، تعدادی از کارکنان شهرداری سرخنکلاته به اتهام رشوه و جعل دستگیر شدند.

محمود اسپانلو صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص دستگیری‌های انجام شده در شهرداری سرخنکلاته اظهار کرد: تعدادی از کارکنان شهرداری سرخنکلاته به اتهام رشوه و جعل دستگیر شدند.

وی ادامه داد: پرونده در مرحله تحقیقات است و ارائه جزییات بیشتر در حال حاضر امکان پذیر نیست.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان تاکید کرد: در مبارزه با فساد در هر نهاد و دستگاهی که باشد با جدیت ورود خواهیم کرد.

اسپانلو بیان کرد: یکی از ماموریت‌های ویژه دادگستری گلستان برخورد با فساد در دستگاه‌های مختلف است که در این راستا با جدیت وارد شدیم و برخوردها در دستگاه قضایی قاطعانه خواهد بود.

گفتنی است، پیش از این نیز شهردار سابق و دو عضو شورای اسلامی شهر گرگان و تعدادی از کارکنان این شهرداری به اتهام فشاد مالی دستگیر، کیفرخواست برای آنها صادر و پرونده در‌مرحله رسیدگی در محاکم قضایی است.