رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستگاه ها باید با دور کاری بانوانی که فرزند خصوصاً فرزندان زیر ۷ سال دارند و مهد کودکی هستند، مساعدت کنند.

رئیس سازمان ادارای استخدامی تأکید کرد: دستگاه ها نسبت به دورکاری بانوان مساعدت کنند.

میثم لطیفی در پاسخ به پرسشی درباره ساعت کاری مادران دارای فرزند زیر ۷ سال، توضیح داد: دستگاه ها باید با دور کاری بانوانی که فرزند خصوصاً فرزندان زیر ۷ سال دارند و مهد کودکی هستند، مساعدت کنند. آیین نامه سال ۸۹ نیز به این امر تأکید دارد.

آقای لطیفی بیان کرد: دوری کاری این دسته از بانوان از همین امروز قابلیت اجرا دارد.

گفتنی است براساس برنامه جدید دولت به دلیل شرایط آب و هوایی در فصل گرم سال، افزایش مصرف برق و تامین انرژی ساعت کاری دستگاه های دولتی تغییر کرده است. طبق این برنامه، ساعت کاری ادارات از نیمه خرداد ماه تا نیمه شهریور ماه ۱۴۰۲، از ساعت ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ دقیقه خواهد بود.