سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد دشتی توسط افروغ منصوب شد

به گزارش آوای دشتی؛ عبدالرحیم افروغ مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان بوشهر با دومین استعفای محمد نجفی اصل رئیس اداره فرهنگ و ارشاد دشتی موافقت نموده است.

با حکم افروغ، علی کدخدایی سرپرستی اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان دشتی را بدست گرفت.

شایان ذکر است ممحمد نجفی اصل، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی جهت ورود به عرصه انتخابات استعفا داده است.