خبر آنلاین : با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را هم با صدای خودش شنید. این توانایی‌های شگفت‌انگیز آینده‌ای متفاوت را نوید می‌دهد.

هوش مصنوعی، کلیدواژه پر کاربرد این روزهای دنیای فناوری، قابلیت‌های شگفت‌انگیزی دارد. می‌تواند جمله‌ای را از شما بگیرد و تصویرش را بسازد. می‌تواند ویدئوهایی بسازد که واقعی نیسیتد و البته می‌تواند صدای یک نفر را گرفته و جملاتی را با آن صدا تولید کند.

وقتی مردم صدای خواننده‌ای قدیمی را در ترانه‌ای شنیدند که هرگز نخوانده بود، شگفت زده شدند که چطور ممکن است بتوان چنین کاری انجام داد. ساده است، مثل بسیاری از شگفتی‌های دنیای امروز پای هوش مصنوعی در میان بود.

حالا ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند نمونه‌های صدا را بگیرند و در خروجی آنچه را که می‌خواهیم با آن صدا تحویلمان دهند. در حد سرگرمی یا بازسازی متن‌های تاریخی با صدای چهره‌هایی که دیگر در قید حیات نیستند کار مفید و جذابی به نظر می‌رسد. اما ماجرا روی دیگری هم دارد. با این فناوری می‌توان جعل کرد و چیزهایی تولید که نادرست و به عبارتی جعلی هستند.

یکی از نمونه‌های جالب این فناوری شنیدن خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با صدای آن مرحوم است که در فضای مجازی توجه زیادی به خود جلب کرده است.