آقای رییسی رییس جمهور در سفر به خورموج وعده داد که از این پس استان بوشهر و از جمله شهرستان دشتی آب قطع نمی شود. هر چند این وعده نیز مثل سایر وعده ها باور نکردنی و فریبی بیش نبود یا سخنی غیرکارشناسانه بود اما از آن پس شاهد قطع بیشتر آب در خورموج هستیم. […]

آقای رییسی رییس جمهور در سفر به خورموج وعده داد که از این پس استان بوشهر و از جمله شهرستان دشتی آب قطع نمی شود.

هر چند این وعده نیز مثل سایر وعده ها باور نکردنی و فریبی بیش نبود یا سخنی غیرکارشناسانه بود اما از آن پس شاهد قطع بیشتر آب در خورموج هستیم.

حقیر که در محله دشتی های خورموج ساکن هستم معمولا روزانه از چهار تا شش ساعت بیشتر آب برخوردار نیستیم که آن هم اگر به مدد پمپ نباشد قطره ای آب به ساختمان وارد نمی شود.

اداره آب هم بیش از آنکه حلال مشکل باشد در پی کسب درآمد است. آخرین قبضی که برای ما آمده ده برابر بیشتر از قبوض گذشته بوده که با پی گیری مشخص شد کنتور خراب است و خسارت قطعی کنتور نیز ما پرداخت کردیم. اکنون دو روز است که آب محله ما قطع است و علی رغم تماس های مکرر هیچ کس پاسخ گو نیست.

گویا عدم پاسخ گویی روند و شگرد مسئولین ادارت دشتی شده و به نظر می رسد تابع دستوری هستند تا به خواسته های مردم بی اعتنا باشند.
آخرین راهی که برایم باقی ماند تا حداقل مردم را از این موضوع باخبر سازم وشاید به گوش مسئولین هم برسد طرح آن در رسانه ها وفضای مجازی بود.
باشد که آب محله دشتی ها وصل شود.