موسی پور درباره افزایش میزان تبادلات تجاری ایران و قطر و فرصت‌های اقتصادی دو کشور گفت: ظرفیت‌های کشور قطر ظرفیت‌های صادراتی و تجاری و سرمایه گذاری مشترک است. دولت‌ها نیز در سطح کلان با هم همکاری دارند. اولویت ما در رابطه با قطر باید تعریف روابط مشترک و پروژه‌های این چنینی باشد. در چند وقت اخیر نیز میزان تجارت میان دو کشور تغییراتی را داشته است

بحث احداث تونل میان قطر تا ایران به مقصد بندر دیر می‌تواند رشد تجاری و فرهنگی قابل توجهی میزان دو کشور داشته باشد. بخصوص پس از توافق ایران و با عربستان که منجر به گشایش روابط با دیگر کشور‌های حاشیه خلیج نیز شده است و می‌تواند به تکمیل طرح‌های تجاری و زیربنایی میان دو کشور بینجامد. اما گویا هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

عدنان موسی پور، عضو اتاق بازرگانی ایران و قطر، درباره احداث تونل میان ایران و قطر به «انتخاب» گفت: این تونل یک بحث خیلی قدیمی است و در مقاطع مختلف زنده شده است، منتهی تا جاییکه من اطلاع دارم هیچ گامی برای آن برداشته نشده است و تاکنون عملیات خاصی صورت نگرفته است. اگرچه این تونل اتفاق بسیار مهمی است و می‌تواند بر روابط ایران با منطقه تاثیر بگذارد. تا شش ماه پیش هم هیچ گامی برنداشته بودند. بخش خصوصی حداقل در این زمینه بی خبر است.

وی افزود: متولی این اقدام دو دولت ایران و قطر خواهند بود که باید در اجرا این پروژه سرمایه گذاری کنند و بخش خصوصی دخالتی در آن دارد.

موسی پور درباره افزایش میزان تبادلات تجاری ایران و قطر و فرصت‌های اقتصادی دو کشور گفت: ظرفیت‌های کشور قطر ظرفیت‌های صادراتی و تجاری و سرمایه گذاری مشترک است. دولت‌ها نیز در سطح کلان با هم همکاری دارند. اولویت ما در رابطه با قطر باید تعریف روابط مشترک و پروژه‌های این چنینی باشد. در چند وقت اخیر نیز میزان تجارت میان دو کشور تغییراتی را داشته است.