ضمن سپاس از تلاش رسانه آوای دشتی در خصوص پیگیری جهت روشن شدن حقایق جامعه؛ در رابطه با موضوع مطرح شده در این رسانه با تیتر «نابسامانی در بازار هفتگی خورموج و ابهامات در نحوه برگزاری یک مناقصه…» نکات زیر به اطلاع این رسانه و همشهریان عزیز می رساند؛ ۱- واگذاری بازار هفتگی (جمعه بازار) […]

ضمن سپاس از تلاش رسانه آوای دشتی در خصوص پیگیری جهت روشن شدن حقایق جامعه؛ در رابطه با موضوع مطرح شده در این رسانه با تیتر «نابسامانی در بازار هفتگی خورموج و ابهامات در نحوه برگزاری یک مناقصه…» نکات زیر به اطلاع این رسانه و همشهریان عزیز می رساند؛
۱- واگذاری بازار هفتگی (جمعه بازار) شهر خورموج بصورت آگهی مزایده قانونی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و مناقصه نبوده است.
۲- نوبت اول این مزایده در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ برگزار گردید که به دلیل عدم حد نصاب متقاضی، نوبت دوم آن در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ برگزار شد و از نظر قانون حائز شرایط لازم جهت برنده شدن این مزایده بود. لازم به ذکر است در هر دو نوبت آگهی این مزایده در فضای مجازی و تلویزیون شهری واقع در میدان شهید مهدوی اطلاع رسانی شد.
۳- عوارض غرفه های بازار هفتگی بر حسب تعرفه ۱۴۰۲ شهرداری که بنر اطلاع رسانی آن در محل برپایی بازار هفتگی نصب شده می باشد و غرفه داران در صورت هرگونه شکایت در این رابطه می توانند به اداره حراست شهرداری خورموج مراجعه نمایند.
مجدداً از رسانه آوای دشتی بابت تبیین حقایق و انتشار این جوابیه تشکر می نمائیم.