آصفری نماینده مجلس می گوید تغییر نام شیخ نمر می تواند با «احترام به توافق ایران و سعودی» و «مردم شیعه عربستان» رخ دهد.

محمدحسین آصفری، نماینده مجلس، درباره تغییر نام خیابان شیخ نمر به «انتخاب» گفت: البته طرف مقابل نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند که اسم خیابان را باید عوض کنید؛ اما اصولا در دیپلماسی نیاز به یک اتفاقات هماهنگ وجود دارد.

وی افزود: وقتی بحث دیپلماسی پیش می آید، از تبادل امتیاز سخن می گوییم و نمی‌توان از این مسائل غافل شد. اینکه آن خیابان جای دیگری نام گذاری شود امکان پذیر است؛ یعنی در خیابان دیگری نام شیخ نمر باشد. اسم یک خیابان نمی‌تواند از روابط ما با عربستان جلوگیری کند و با توجه به توافق فوق می‌تواند به عنوان یک موضوع جدید مورد بررسی قرار بگیرد. در هر صورت چنین بحث‌هایی در اصول و رابط دیپلماتیک هم وجود دارد و نسبت به آن نمی‌توان نادیده گرفت.

اصفری در ادامه نسبت به تاثیر نام این خیابان بر روابط با عربستان افزود: به هیچ سفارتخانه‌ای اجازه نمی‌دهیم در امور داخلی ما دخالت کند اما قبل از از ورود آن‌ها، با احترام به روابط دو کشور می‌توان یک سری تغییراتی ایجاد کرد و با توجه به احترام مردم شیعه عربستان این اتفاق رخ می دهد. البته این موضوع را من شخصا نشنیدم، اما نمیتواند در روابط تاثیرگذار باشد. سفیر هم شخصا کاره‌ای نیست که بخواهد شرط کند. وقتی با دولت آن‌ها توافق کردیم دیگر سفیر کاره‌ای نیست.

آصفری در پایان درباره اطلاع مجلس از توافقات اخیر و جلسه با وزیر امور خارجه در مجلس گفت: مجلس بی اطلاع نبود و کمیسیون‌های مربوطه وزرای مربوطه را دعوت کرد و از روابط با کشور‌های منطقه آگاه بودیم. گروه‌های دوستی هم داریم و با کشور‌هایی که پارلمان دارند گروه‌هایی از مجلس طرفین مذاکره می‌کنند، اما عربستان پارلمان ندارد. توقع ما از دستگاه دیپلماسی این است که فعالانه‌تر نسبت به توسعه دیپلماسی گام بدارد و باید از فرصت‌های بدست آمده از بالا بردن روابط استفاه شود. در گذشته تمام تلاش این بود که ارتباط با خلیج فارس را کنار بگذارند و صرفا به اروپا چرداخته بودند. دنیا دنیای بزرگی است و بجز رژیم صهیونیستی باید با تمام دولت‌ها همکایر کنیم و توسعته داشته باشیم و صرفا نباشد کشور‌های منطقه را هم در نظر بگیریم.