روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: معلوم نیست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل که پیوسته درحال باج دادن به طالبان است، چرا در برابر این قبیل اقدامات فارسی‌ ستیزانه نمی‌ایستد!

روزنامه جمهوری اسلامی از حذف اسامی شاعران و دانشمندان فارسی‌زبان از برنامه‌های درسی دانشگاه‌های افغانستان توسط طالبان انتقاد کرد و به باج دادن جمهوری اسلامی به طالبان اعتراض کرد.

به گزارش جمهوری اسلامی، حکومت خودخوانده طالبان در یک اقدام فارسی ‌ستیزانه تمام اسامی شاعران و دانشمندان فارسی‌ زبان را از دانشگاه‌های افغانستان حذف کرد. معلوم نیست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل که پیوسته درحال باج دادن به طالبان است، چرا در برابر این قبیل اقدامات فارسی‌ ستیزانه نمی‌ایستد!