ساعت بازدید از این میراث جهانی در تعطیلات نوروز از ۸ صبح تا ۱۸ عصر اعلام شده است که بلیت‌فروشی آن تا ساعت ۱۷ انجام می‌شود. با توجه به فضای باز این مجموعه و با درنظر گرفتن تدابیر امنیتی، برخلاف سایر اماکن تاریخی در نوروز امسال، ‌ بازدید شبانه از تخت جمشید انجام نمی‌شود، مگر […]

ساعت بازدید از این میراث جهانی در تعطیلات نوروز از ۸ صبح تا ۱۸ عصر اعلام شده است که بلیت‌فروشی آن تا ساعت ۱۷ انجام می‌شود. با توجه به فضای باز این مجموعه و با درنظر گرفتن تدابیر امنیتی، برخلاف سایر اماکن تاریخی در نوروز امسال، ‌ بازدید شبانه از تخت جمشید انجام نمی‌شود، مگر در صورت اجرای برنامه نور و صدا که آن هم با درنظر گرفتن شرایط جوی و در بعضی روزها از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در دو نوبت، ‌ خواهد بود

تخت جمشید (پرسپولیس) همواره یکی از پربازدیدترین اماکن تاریخی ایران بوده است، ‌با این وجود ازدحام جمعیت یکی از نگرانی‌های اصلی این مجموعه تاریخی به شمار می‌آید، مشخصا در تعطیلات نوروز که کنترل انبوه جمعیت دشوارتر می‌شود. در سال‌های گذشته برخی رفتارهای ناهنجار بازدیدکنندگان با آثار تاریخی این میراث جهانی، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است، به طوری که بارها فعالان میراث فرهنگی درخواست کرده‌اند گنجایش پذیرش برای هر مکان تاریخی تعیین شود.

تخت جمشید را داریوش بزرگ بنیان نهاد و سپس خشایارشا و اردشیر اول آن را گسترش دادند. در امپراتوری هخامنشیان از شش منطقه اَنشان، هگمتانه، بابل، شوش، پاسارگاد و تخت جمشید به عنوان پایتخت نام برده شده است. بنا بر اظهارات برخی باستان‌شناسان به استناد لوح‌های گِلی یافته شده از تخت جمشید که از سوی موسسه شیکاگو مطالعه شده است، همدان، شوش و پارسه (تخت جمشید) پایتخت‌های داریوش بوده‌اند. همدان و شوش میراثی بود از مادها و ایلامیان، و تخت جمشید را خود داریوش بر کرسی نشاند. (رجبی، ۱۳۸۷: ۳۰۶) (استرابو نقل می‌کند که «شاهان هخامنشی تابستان را همدان خوش آب و هوا می‌گذراندند و زمستان را در شوش خوش آب و گرما و بهار را در تخت جمشید.») با این همه در منابع تاریخی دیگری آمده است که در زمان داریوش پایتخت و دیوان‌خانه‌ی اصلی هخامنشیان، تخت جمشید بوده و سررشته‌ی تمام امور در تخت جمشید به هم می‌پیوسته است (کخ، ۱۳۸۷: ۳۵) و از همدان و شوش به صورت ییلاق و قشلاق استفاده می‌شده است.

درباره برگزاری جشن نوروز در تخت جمشید نیز، برداشت بیش‌تر پژوهشگران و باستان‌شناسان، با تکیه بر نقش‌های پلکان‌های تالار آپادانا و هیأت‌های نمایندگی که هرکدام هدیه‌هایی از سرزمین خود به همراه دارند، این بود که از تخت جمشید تنها برای برگزاری جشن‌ها به‌ویژه جشن نوروز استفاده می‌شده است. که این نظر را برخی دیگر مردود اعلام کرده‌اند؛ چرا که گفته شده است در هیچ‌جای تخت جمشید و نوشته‌های شاهان هخامنشی اشاره‌ای به نوروز نشده است، اما از حجاری‌های پیشکش‌ها این برداشت شده که تقدیم هدیه‌ها در صورت برگزاری نوروز از سوی شاهان هخامنشی و به وقت نوروز بوده است.