معاون دادستان خرم آباد با تاکید برضرورت ترویج و نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب و ضرورت پیشگیری از بدحجابی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد.

معاون دادستان خرم آباد با تاکید برضرورت ترویج و نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب و ضرورت پیشگیری از بدحجابی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد.

صمد حیدری در جمع خبرنگاران لرستان با بیان اینکه براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بی‌حجابی زنان جرم بوده و دارای مجازات است، اظهار داشت: مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند قابل تخفیف و تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

به نوشته تسنیم، وی با بیان اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند، افزود: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت به موجب قانون جرم شناخته شده است.

حیدری عنوان کرد: این گونه اعمال علاوه بر مجازات مقرر موجب محکومیت یا حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۷ می‌شوند.

وی تصریح کرد: قوانین در خصوص حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر در قالب بنر در مناطق مختلف شهری خرم آباد نیز نصب شده است.

  • منبع خبر : انتخاب