محمدمهدی اسماعیلی، درباره گلایه برخی بازیگران از موضوع ممنوع‌التصویری گفت: این کلمه بدی است، به دوستان گفته‌ام از کلماتی استفاده نکنند که اندازه‌اش به فعلش نمی‌خورد.

ایلنانوشت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: من مخالف استفاده از ادبیات خشن و کلماتی که بار معنایی منفی دارد در مواجهه با اهل هنر هستم؛ چراکه ممکن است افراد خودشان را مخاطب بدانند.

محمدمهدی اسماعیلی، درباره گلایه برخی بازیگران از موضوع ممنوع‌التصویری گفت: این کلمه بدی است، به دوستان گفته‌ام از کلماتی استفاده نکنند که اندازه‌اش به فعلش نمی‌خورد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: به طور مثال دوستان گفتند لب‌خوانی جرم است؛ جرم کلمه ثقیلی است. حال یک اشکالی وجود دارد که برای آن آیین‌نامه انضباطی وجود دارد. کلمات را شاید دوستان در یک مصاحبه‌ای بدون آمادگی می‌گویند که همان کلمات مسئله ایجاد می‌کند. همه این‌ها آیین‌نامه و قانون دارد.

وی افزود: این همه آدم در فضای هنر فعالیت می‌کنند در این میان ممکن است ۴ نفر کار‌هایی انجام دهند که در هر صنفی باعث شوند مشکلاتی به وجود آید، باید طبق قانون با آن‌ها برخورد شود.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا بنا نیست مشکلاتی از این دست حل و فصل شوند، گفت: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش پدر را باید بازی کنیم. گاهی یک جایی اشکالی وجود دارد، اما ما تلاشمان را می‌کنیم. در همین آیین‌نامه‌ها که مورد اشاره است، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختیارات داده شده در اتفاقاتی که می‌افتد، بتواند با رعایت اقتضائات و با تدبیر مسائل را حل کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: من مخالف استفاده از ادبیات خشن و کلماتی که بار معنایی منفی دارد در مواجهه با اهل هنر هستم؛ چراکه ممکن است افراد خودشان را مخاطب بدانند. همیشه به همکارانم می‌گویم در مباحث حوزه فرهنگی کلماتی را به کار نبرید که ممکن است مابه‌ازای بیرونی‌اش خیلی وجود نداشته نباشد، اما خود کلمه آزاردهنده است، قبول دارم که اشکالاتی از این دست باید برطرف شود.