مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج با حضور در آموزشگاه دخترانه حضرت هاجر شهر شنبه از نمایشگاه دستاوردهای محلی دانش آموزان این آموزشگاه بازدید کرد. بخشدار شنبه و طسوج با تقدیر از ابتکار مدیر و پرسنل این آموزشگاه در رابطه با برگزاری چنین برنامه هایی، عنوان کرد: این اقدامات به نوعی می تواند مکمل حوزه علمی […]

مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج با حضور در آموزشگاه دخترانه حضرت هاجر شهر شنبه از نمایشگاه دستاوردهای محلی دانش آموزان این آموزشگاه بازدید کرد.

بخشدار شنبه و طسوج با تقدیر از ابتکار مدیر و پرسنل این آموزشگاه در رابطه با برگزاری چنین برنامه هایی، عنوان کرد: این اقدامات به نوعی می تواند مکمل حوزه علمی آموزش در مدارس باشد و لازم است این دیدگاه با جدیت در مدارس تقویت شود چرا که در واقع فراگیری مهارت‌های زندگی مکمل آموزش در مدارس است.

مقاتلی ضمن بازدید از دستاوردهای بومی و محلی دانش آموزان همچنین از تلاش و فعالیت های صورت گرفته توسط دانش آموزان و همراهی خانواده های آنان در کنار کادر آموزشی این آموزشگاه تجلیل و قدردانی کرد.