کتاب بررسی آمار و نتایج سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی استان بوشهر نوشته هادی اخلاقی، حسن ابراهیمی و سهراب امیری نژاد منتشر شد.

کتاب بررسی آمار و نتایج سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی استان بوشهر نوشته هادی اخلاقی، حسن ابراهیمی و سهراب امیری نژاد توسط نشر پاتیزه چاپ و در دسترس علاقمندان قرار گرفت. این اثر پژوهشی چنانکه در مقدمه آن آمده است بررسی آمار و نتایج حضور مردم ۳۰ شهر و ۳۸۸روستا و تیره عشایری استان بوشهر در انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و عشایری در ۲۴آذرماه۱۳۸۵ است که در پنج فصل کلیات، بررسی وضعیت داوطلبان، بررسی صلاحیت‌ها، نتایج و منتخبان به انضمام میزان آرا و نتایج منتخبان شوراها برای نخستین بار در ۱۵۴ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

لازم به ذکر است بررسی آمار و نتایج اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی استان بوشهر پیش از این تالیف این نویسندگان در ابتدای امسال توسط نشر نگاه آشنا انتشار یافته و کتاب بررسی آمار و نتایج دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی استان بوشهر نیز به زودی چاپ و منتشر خواهد شد.