حضور پرشکوه مردم شهر شنبه در مراسم گرامیداشت جشن بیست و دوم بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران 📸عکاس: شهاب اکفوره

حضور پرشکوه مردم شهر شنبه در مراسم گرامیداشت جشن بیست و دوم بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران

📸عکاس: شهاب اکفوره