اولین سالگرد شهید والا مقام ابراهیم فولادی در خورموج برگزار شد