حمید فدایی با اشاره به ارزش این کتیبه گفت: این کتیبه ۱۳۲۸ سال پیش و به زبان فارسی میانه و به یاد یک آتشبان مذهبی بر سینه سنگی بزرگ نگاشته شده و بر بالای آن هم دو استودان وجود دارد. وی افزود: این کتیبه از لحاظ زبانشناسی بسیار مهم است و بعنوان شناسنامه هویت بخش زبان کهن فارسی است. رئیس پایگاه جهانی […]

حمید فدایی با اشاره به ارزش این کتیبه گفت: این کتیبه ۱۳۲۸ سال پیش و به زبان فارسی میانه و به یاد یک آتشبان مذهبی بر سینه سنگی بزرگ نگاشته شده و بر بالای آن هم دو استودان وجود دارد.

وی افزود: این کتیبه از لحاظ زبانشناسی بسیار مهم است و بعنوان شناسنامه هویت بخش زبان کهن فارسی است.

رئیس پایگاه جهانی تخت جمشید تاکید کرد: این گور نوشته‌ها هیچ ارزش مادی ندارد، اما به لحاظ فرهنگی و معنوی بسیار ذیقیمت است.

فدایی یادآور شد: در دشت مرودشت ده‌ها کتیبه از دوره‌های ایلامی تا اسلامی وجود دارد.