جلسه بررسی مسائل حوزه آموزش و پروش بخش شنبه و طسوج در بخشداری این بخش برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و پرورش دشتی، مسئولین حوزه آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از مدیران و مسئولین بخش برگزار شد، مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج حوزه ی آموزش و پرورش را دارای […]

جلسه بررسی مسائل حوزه آموزش و پروش بخش شنبه و طسوج در بخشداری این بخش برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و پرورش دشتی، مسئولین حوزه آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از مدیران و مسئولین بخش برگزار شد، مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج حوزه ی آموزش و پرورش را دارای جایگاه اثرگذار در توسعه، پیشرفت و ارتقاء جوامع مختلف عنوان کرد و افزود هر کجا در زمینه آموزش سرمایه گزاری مناسب صورت گرفت، نتیجه بهره وری مناسب خواهد بود و از این منظر نباید به مخارج صورت گرفته در این حوزه بعنوان هزینه توجه کرد چرا که قطعاً مفهوم آن سرمایه گزاری مناسب و آینده نگری معقول خواهد بود.
بخشدار شنبه و طسوج با اشاره به درگیری دنیا با اپیدمی کرونا طی حدود دو سال گذشته عنوان کرد بسیاری از حوزه ها از این موضوع متضرر شدند اما به یقین آموزش و پرورش بیشترین آسیب را در جریان این درگیری متحمل شده است چرا که هیچ آموزشی نمی تواند به جمیع جهات جایگزین آموزش حضوری شود البته به یقین این امر نافی تشکر و قدردانی از همه ی تلاشهای صورت گرفته در جریان آموزشهای غیرحضوری و مجازی توسط مجموعه ی عوامل آموزشی نخواهد بود.
مقاتلی بیان کرد با بهبود نسبی شرایطی که در زمینه ویروس کرونا شاهد هستیم، ضمن مراقبت جدی برای حفظ سلامتی دانش آموزان و کادر آموزشی و خانواده ها همه باید کمک کنیم زمینه بهبود شرایط آموزشی نیز فراهم شود و بر این اساس برای بازگشت حوزه آموزش و پرورش به روال طبیعی خود همه مسئولیم.
بخشدار شنبه و طسوج ادامه داد بهبود شرایط مربوط به آموزش و پرورش فقط مختص دستگاه یا مجموعه ای بنام آموزش و پرورش نیست و همه ادارات و دستگاه ها و حتی خانواده ها نیز باید در این زمینه کمک رسان باشند.
مقاتلی خواستار توجه ویژه مجموعه آموزش و پرورش شهرستان به بخش شنبه و طسوج برای ارتقاء بنیه علمی دانش آموزان شد و افزود در کنار این امر انتظار داریم در زمینه بهبود فیزیکی مدارس بخصوص مدارس فرسوده روستایی نیز توجه خاصی نسبت به بخش شنبه و طسوج صورت پذیرد.