مسؤول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: خانواده حسین حسینی نژاد با رضایت به اهدای عضو، در بیمارستان شیراز، ناجی جان سه بیمار نیازمند به اهدا عضو شد.

علیرضا باقری صبح امروز در جمع خبرنگاران از اهدای اعضای بدن پدر آب‌پخشی به سه بیمار نیازمند خبر داد و اظهار داشت: خانواده حسین حسینی نژاد با رضایت به اهدای عضو، در بیمارستان شیراز، ناجی جان سه بیمار نیازمند به اهدا عضو شد.

مسؤول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: با اعلام مرگ مغزی بیمار و موافقت خانواده حسینی نژاد اهدای اعضای این پدر ۴۳ ساله ساکن روستای دشتی اسماعیل خانی از توابع آب پخش در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: ایثارگر حسین حسینی‌نژاد که به علت مشکلات عروق مغزی به شیراز منتقل شده بود، با تشخیص مرگ مغزی وی، سه عضو (ریه ها، کبد و قلب) جهت نجات جان بیماران نیازمند برداشته شد.

باقری ضمن تقدیر از این اقدام خداپسندانه خانواده ایثارگر حسینی نژاد، افزود: بیمارستان ابوعلی سینا به تازگی در حوزه پیوند ریه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.