بیست و چهارمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی روز چهارشنبه در یکهزار و ۶۵۰ مدرسه استان بوشهر همزمان با سراسر کشور به صورت مجازی و حضوری برگزار شد.

علیمراد کرمی روز چهارشنبه در آئین نمادین انتخابات شوراهای دانش آموزی این استان در مدرسه شهید بشکوه بوشهر افزود: امسال ۱۸۶ هزار دانش آموزان پایه سوم ابتدایی تا پایان دوره متوسطه دوم شامل ۹۴هزار دانش آموز پسر و ۹۲ هزاردانش آموز دختر واجد شرایط رای دادن و نامزدی در این دوره از انتخابات مشارکت کردند.

وی بیان کرد: در بیست و چهارمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی ۲۱ هزار دانش‌آموز دختر و ۱۸ هزار دانش‌آموز پسر در همه دوره‌های تحصیلی داوطلب عضویت در انتخابات شوراهای دانش‌آموزی مدرسه‌های استان بوشهر شدند که ۱۱ هزار و ۲۳۰ داوطلب از آنها به عنوان اعضای اصلی و علی البدل شوراها انتخاب می‌شوند.

کرمی اضافه کرد: با توجه به جمعیت مدارس، تعداد اعضای شوراهای دانش‌آموزی  ۵ تا ۱۱ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر هدف از انتخابات شورای دانش آموزی را مشارکت دانش آموزان در فعالیت‌های تربیتی و آموزشی مدرسه عنوان کرد.

وی یادآورشد: توسعه مشارکت عمومی دانش آموزان در همراهی با اولیای مدرسه، استفاده از نظرات بسیار خوب دانش آموزان در مدیریت و توسعه مشارکت عمومی ، تمرین زندگی در فضای حقوقی، آمادگی دانش آموزان برای پذیرش مسوولیت اجتماعی از مهمترین هدف های برگزاری انتخابات دانش آموزی است.

کرمی گفت: دانش آموزی که در انتخابات شوراهای دانش آموزی شرکت می‌کند با پذیرش مسوولیت‌هایی در مدرسه خود را برای پذیرش مسوولیت بزرگ اجتماعی در آینده آماده می‌کند.

وی افزود: تحمل و احترام به دیدگاه‌های مختلف، بی تفاوت نبودن نسبت به مسائل جامعه و مدرسه، احترام به افکار عمومی، تمرین مشارکت جویی در فعالیت‌های اجتماعی، مدیریت افکار و احترام به دیدگاه‌های دیگران، اخلاق مداری و پایبند بودن به وعده‌های انتخاباتی از جمله دیگر هدف‌های برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: مشارکت مطلوب شوراهای دانش‌آموزی در اداره مدارس منجر به تشکیل مجلسی کارآمد و موثر در بهبود فرایندهای آموزشی و پرورشی می‌شود.

  • منبع خبر : ایرنا