مصطفی غریبی از پیشکسوتان عرصه ورزش  دشتی صبح امروز درگذشت مرحوم غریبی از پیشکسوتان رشته فوتبال و قهرمان کونگ فو، مربی همچنین داور این رشته رزمی نیز بوده است و از چهره های شناخته شده ورزشهای رزمی دشتی و استان بود. آوای دشتی درگذشت این پیشکسوت ورزش را به خانواده آن مرحوم‌ و جامعه ورزش […]

مصطفی غریبی از پیشکسوتان عرصه ورزش  دشتی صبح امروز درگذشت

مرحوم غریبی از پیشکسوتان رشته فوتبال و قهرمان کونگ فو، مربی همچنین داور این رشته رزمی نیز بوده است و از چهره های شناخته شده ورزشهای رزمی دشتی و استان بود.

آوای دشتی درگذشت این پیشکسوت ورزش را به خانواده آن مرحوم‌ و جامعه ورزش شهرستان تسلیت می گوید.