در تمامی اعصار،مردم مالک حکومت و همیشه از آن ها بعنوان پشتیان و عامل حیات نظام سیاسی و یکی از ابزارهای قدرت نام برده شده و انسجام اجتماعی و سرمایه مردمی را حساس ترین استوانه استقرار نظام می دانند. اصولا یکی از معیارهای مولفه ی حکم رانی خوب،حضور پیگیرانه مردم در صحنه ی تحولات،رصد جریانات […]

در تمامی اعصار،مردم مالک حکومت و همیشه از آن ها بعنوان پشتیان و عامل حیات نظام سیاسی و یکی از ابزارهای قدرت نام برده شده و انسجام اجتماعی و سرمایه مردمی را حساس ترین استوانه استقرار نظام می دانند.

اصولا یکی از معیارهای مولفه ی حکم رانی خوب،حضور پیگیرانه مردم در صحنه ی تحولات،رصد جریانات و ارائه تحلیل و پاسخ گو بودن مسئول است که در صورت عدم دستیابی به این مهم،زمینه برای حکومت فاسدان مهیا می گردد.
با این مقدمه،نگارنده به موضوع مطالبه گری که نمود امروزی حق طلبی است می پردازد.
مطالبه گری در معنای عام، پیگیری خواسته های مردم از مسئولین است و معمولا در جوامع،هستند کسانی که جدای از امورات روزمره، وقت خود را بر حسب دلسوزی،صرف شنیدن و انتقال مشکلات مردم می کنند.
از این رهگذر همیشه یکی از کاستی های حول مسئولین،عدم وجود مطالبه گران و فعالین اجتماعی بوده و این خود یکی از علل اصلی گسست مسئول و مردم و در ادامه تصمیمات باری به هر جهت آن ها می باشد.
در استان بوشهر،ضمن حضور شگفت آور صنعت،وجود یک جبهه مطالبه گری متحد استانی از مدت ها احساس می شد ولی بجهت غیر اصولی بودن و توجه به منافع شخصی،براحتی مطالبات کم رنگ و شخص مطالبه گر تطمیع می گردید و البته در برخی موارد به سرانجام نیز می رسید.
امروزه روز با توجه به ظلم های فراوانی که مردم استان از همجواری صنعت دیده اند و این صنعت با تنگ نظری هایش مسبب ایجاد شغل های کاذبی چون شوتی گری،حمل مواد مخدر،زباله گردی و…شده است که بهیچ وجه زیبنده استانی با درآمد چند صد میلیارد دلاری و این تحقق بودجه ای نیست که نیاز به تغییر رویه و نحوه تعامل بیش از پیش احساس می شود.
برای تغییر این رویه چه باید کرد؟
۱-تشکیل جبهه مطالبه گری استان بوشهر(جماب) ذیل چتر حمایتی استاندار
۲-تشکیل پایگاه داده مدیران بومی صنعت استان بوشهر
۳-حضور مستمر(ماهیانه)استاندار و فعالین اجتماعی و مطالبه گران در جلسه ی شورای تامین شهرستان
۴-انتصاب فرمانداران بومی و جوان و تاکیدا نترس(دارای پکیجی از توانمندی ها)
۵- نظارت ویژه بر کمیته انتصابات استانداری
۵- تقویت نهادهای بازرسی استانداری و فرمانداری برای نظارت بر عملکرد مسئول
۶-نظارت ویژه بر ارتقا و انتصاب مدیران بومی صنعت بجای مدیران تحمیلی از مرکز
این ها بخشی از راه حل هایی هستند که می توان بکار گرفت.
بطور مثال در تشریح مورد ۳ می توان چندین دست آورد را یادآور شد که با گذراندن یک مصوبه بجهت جلوگیری از ورود مدیران صنعت به استان،می توان بحث انتقال دفتر مرکزی شرکت ها، معضل مدیران پروازی،عمل به مسئولیت های اجتماعی(با تعیین متولی برای هر کدام از بخش های بهداشت و درمان،ورزش،آموزش،محیط زیست،عمران و آبادی و…)را به سهولت سر و سامان داد تا دیگر شاهد فاجعه هایی مثل بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان نباشیم.
امثال این دست مصوبات(خروجی جلسات شورای تامین)هدیه ایست برای مردمی که ارزویشان حل مشکلاتی نظیر عمل به مسئولیت های اجتماعی،تحقق اشتغال بومیان،تربیت مدیران بومی آن هم بعد از ۳۰سال ثروت سازی جنوب استان است.
شرکت های ثروتمند استان بوشهر هنوز به قدرت شورای تامین (استان و شهرستان ها)باور ندارند و حضور شخصی چون شما در جلسات منظم و ماهیانه با حضور فعالین اجتماعی،منجر به بازیابی جایگاه از دست رفته ی شورای تامین گردیده و وزن دهی به فعالین اجتماعی و مطالبه گران را در بین مردم و مسئولین،بعنوان بازوی حق خواهی اصولی محقق خواهد نمود که نهایتا شرکت های صنعتی استان را مجبور به عمل به وظایفشان خواهند کرد.