رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در سال جاری ۵۵ هزار تن لیموترش در استان بوشهر تولید شد.

محمد تقی منوچهری اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه تولید مرکبات دارای ظرفیت خوبی است که یکی از مهمترین تولیدات استان لیموترش است.

وی با اشاره به اینکه در استان بوشهر سه هزار و ۵۰۰ هکتار باغ لیمو ترش در استان بوشهر وجود دارد، افزود: دو هزار و ۸۰۰ هکتار از باغات لیموترش استان بارور و ۷۰۰ هکتار آن غیربارور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر مهمترین ارقام لیموترش استان را مکزیکن لایم، لیسبون و پرشین لایم عنوان کرد و ادامه داد: امسال بیش از ۵۵ هزار تن لیموترش در استان بوشهر برداشت شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین تولید لیموترش استان در دشتی و دشتستان است، اضافه کرد: بخشی از لیموترش تولید در استان مصرف می‌شود و مابقی به دیگر استان‌ها ارسال می‌شود.

  • منبع خبر : مهر