دکتر رییسی رییس جمهور کشورمان جمعه میهمان استان بوشهر خواهد بود. سفرهای رییس جمهور جدید یک روزه است، اما پیش از حضور وی تیم هایی شامل وزرا یا معاونین وی در شهرستان های هر استان حضور می یابند تا ضمن ارزیابی مشکلات موجود و نشست با متولیان هر شهرستان آنچه نیازهای اساسی است را به […]

دکتر رییسی رییس جمهور کشورمان جمعه میهمان استان بوشهر خواهد بود.
سفرهای رییس جمهور جدید یک روزه است، اما پیش از حضور وی تیم هایی شامل وزرا یا معاونین وی در شهرستان های هر استان حضور می یابند تا ضمن ارزیابی مشکلات موجود و نشست با متولیان هر شهرستان آنچه نیازهای اساسی است را به سمع تیم تصمیم گیرنده ی همراه رییس جمهور برسانند تا در کنار گزاره هایی چون قدرت چانه زنی متولیان شامل اجرایی و انتخابی، شاید سهمی از مبلغ اصلی تعیین شده پیش از سفر را برای این موارد بیان شده در نظر گیرند؛ البته بحث تخصیص منابع خود موضوعی مجزاست که بهتر است پس از این سفر در مورد آن بحث هایی را مطرح کنیم.

دشتی با دارا بودن شرایط خاص اقلیمی و بخصوص منابع مستعد جهت جهش در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و امثالهم همچنان با رفع برخی چالش های اولیه به دلایلی مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحریم ها در سالهای اخیر کماکان دست به گریبان است.

بی سرانجام ماندن ساماندهی راه های ارتباطی درون و بین شهرستانی، وضعیت آب نامطلوب و مشکلات عدیده در حوزه برق تنها بخشی از جمله نیازهای اولیه ای است که در صورت نگاه ویژه دولت به حوزه های مستعد موجود در دشتی، باز هم امکان توسعه و نگاهی همه جانبه به این مبحث را در کلیت شهرستان عقیم خواهد گذاشت.

علیرغم وعده های فراوان در همه سالیان اخیر راه های ارتباطی حیاتی شهرستان همچون خورموج به دشت پلنگ، ناصری به شنبه، ، گزدراز به زیارت، باغان به سرچشمه، همچنان ناقص و بی سرانجام باقی مانده اند.

آب در تابستان سال جاری نشان داد که کماکان از مشکلات زیرساختی و اساسی دشتی است و برق نیز در شهرستان بخصوص بخشهایی نظیر شنبه و طسوج که هیچ ایستگاه و پست برق اختصاصی ندارد وضعیتی نامطلوب دارد و تابستان را بیش از پیش بر مردم طاقت فرسا و تلخ می کند.

بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته بناست محرابیان وزیر نیرو بعنوان نماینده ویژه و وزیر معین هیئت دولت به دشتی بیاید و همه آنچه در ابتدا بیان شد را به تیم همراه رییس جمهور منتقل کند.

حال پرسش و سوال اصلی آن است که متولیان شهرستان از دولتی ها گرفته تا نماینده مجلس و حتی نمایندگان محلی مردم در شوراها چه برنامه ریزی برای رسایی صحیح مشکلات موجود تدارک دیده و در نظر گرفته اند؟

اگر چه بر اساس تجارب سفرهای پیشین، شاید چیزی جز وعده نصیب نه تنها شهرستان که استان بوشهر هم نشود اما دسته بندی و بیان صحیح توسط متولیان حداقلی است که مردم شهرستان از آنان توقع و انتظار دارند البته با توجه به شعارهایی چون رسیدن فصل جهش همه جانبه بوشهر و نیز تحول در اقتصاد و معیشت کشور، تحقق انتظارات مورد نظر مردم نیز خواسته ای به جا و صحیح خواهد بود.

باید منتظر ماند و در صورت اطلاع رسانی متولیان شهرستان، سهم شهرستان دشتی در این سفر را بصورت شفاف و صحیح به نظاره نشست تا ابتدا هنر بیان و سپس سهم خواهی متولیان شهرستان را مشاهده و سپس تحقق آن را انتظار کشید.