مهندس احمدی رئیس شبکه درمان و بهداشت دشتی در مورد میزان واکسن تزریق شده در این شهرستان گفت تاکنون ۵۰۳۳۶ دوز واکسن در شهرستان تزریق شده است که از این تعداد ۳۱۹۴۳ نفر دوز اول و ۱۸۳۹۳ نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند. وی در مورد واکسیناسیون سالمندان گفت: ۸۵ درصد از […]

مهندس احمدی رئیس شبکه درمان و بهداشت دشتی در مورد میزان واکسن تزریق شده در این شهرستان گفت تاکنون ۵۰۳۳۶ دوز واکسن در شهرستان تزریق شده است که از این تعداد ۳۱۹۴۳ نفر دوز اول و ۱۸۳۹۳ نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

وی در مورد واکسیناسیون سالمندان گفت: ۸۵ درصد از سالمندان شهرستان دوز اول و ۷۵ درصد از آنان هر دو دوز از واکسن خود را دریافت کرده‌اند.

احمدی افزود: الحمدالله با عبور از پیک پنجم کرونا و مجاهدتهای بیاد ماندنی کادر بهداشت و درمان بعد ار گذشت بیش از ۱۲۰ روز تعداد افراد بستری در بخش کرونا بیمارستان تک رقمی شده است و به ۴ نفر رسید.