مدیرکل انتقال خون استان بوشهرگفت: در زمان حاضر این استان  در گروههای خونی منفی شامل O ، A و AB منفی و  و Aو AB مثبت نیاز به خون دارد.

نرگس عبیدی افزود: عبیدی اضافه کرد: از اول سال تا ۱۸ شهریورماه  ۱۷هزار و ۷۱ نفر به پایگاههای انتقال خون این استان مراجعه کرده اند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۹۷۶ نفر موفق به اهدای خون شدند .

وی یادآورشد:سازمان‌های مردم نهاد (سمن) این استان در قالب پویش استانی اهدای خون به کمک استان شتافتند.

عبیدی اظهارداشت: پویش اهدای خون در راستای همکاری سازمان‌های مردم نهاد و جلب کمک اداره‌ها و سازمان‌ها برای اهدای خون از سوی دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر طراحی شده است.

وی یادآورشد:  این سازمان به دنبال حضور هیجانی افراد در پایگاه‌های انتقال خون نیست؛ هرچند این حضور باعث می‌شود میزان ذخایر خون استان در یک روز به حد مطلوب برسد اما با توجه به اینکه از هر واحد خون سه تا چهار فرآورده جدا می‌شود و یکی از این فرآورده‌ها پلاکت با طول عمر سه تا پنج روز است  حضور گسترده افراد در یک روز باعث می شود پنج روز بعد از هر اهدا کننده نیاز به مراجعه نفر بعدی داشته باشیم.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهرگفت: حضور برنامه‌ریزی شده و مستمر افراد برای اهدای خون کمک می‌کند میزان ذخایر خون استان همیشه در حد مطلوب باقی بماند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فر هنگی استانداری بوشهرنیز گفت:پویش اهدای خون با محوریت سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در این استان آغاز و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

محمد مظفری افزود:با توجه به شرایط خاص جامعه، سازمان انتقال خون بیش از همیشه نیاز به اهدای خون دارد که امیدواریم با انجام  این پویش مردمی ذخیره خون در استان بوشهر افزایش پیدا کند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری بوشهر  با بیان اینکه سنت مردم این استان دادن صدقه در ماه صفر است، افزود: به طور یقین اهدای خون صدقه جاریه‌ای است که می‌تواند علاوه بر نجات انسان‌های گرفتار  اجر و ثواب دنیوی و اخروی برای اهداکنندگان داشته باشد.

وی بیان کرد: در این راستا اعضای سازمان های مردم نهاد سراسر استان بوشهر نیز بصورت زمان‌بندی شده و با مدیریت فرمانداری‌ها در طول ماه صفر برای اهدای خون در مراکر انتقال خون حضور پیدا می‌کنند.