داده های خام وزارت بهداشت از وضعیت ابتلاها و بستری ها در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، مرکزی، زنجان و کرمانشاه نشان می دهد که این مناطق در روزهای آینده بیشتر از همه درگیر کرونا خواهند.

نمودار وضعیت ابتلا و بستری ها در ۶ استان طی روزهای آینده افزایشی خواهد بود.

داده های خام وزارت بهداشت از وضعیت ابتلاها و بستری ها در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، مرکزی، زنجان و کرمانشاه نشان می دهد که این مناطق در روزهای آینده بیشتر از همه درگیر کرونا خواهند.

سایر استان استان ها از پیک خود عبور کرده اند و روند ابتلا و بستری شان کاهشی است.

نمودار کلی کشور نیز نشان دهنده عبور از قله پیک پنجم کرونا است بنابراین پیشبینی می شود طی روزهای آینده روند بستری ها و به تبع آن آمار فوتی ها در کشور کاسته شود.

هم اکنون استان های لرستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان بیشترین میزان ابتلا و بستری را به خود اختصاص داده اند.

اما نکته حائز اهمیت این است که تا نمودار ابتلای استان ها به طور کامل از قله خود خارج نشده است، نباید پروتکل های مهم بهداشتی متوقف شده است چراکه در استان اردبیل دقیقا به محض عبور از قله، مجددا روند بستری و ابتلاها به کووید ۱۹ اوج گرفته که منجر به شیوع یک موج جدید در این استان شده است.