علی بحرانی با تقدیر از اقدامات اداره برق در روستای محروم بن بید اظهارداشت: برای اجرای این طرح قریب به ۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. وی افزود: این طرح از یادگاری های شهید رئیسی در سفر دوم هئیت دولت به شهرستان دشتی بوده که به حمدالله محقق گردید. بحرانی ادامه داد: اصلاح هزار […]

علی بحرانی با تقدیر از اقدامات اداره برق در روستای محروم بن بید اظهارداشت: برای اجرای این طرح قریب به ۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این طرح از یادگاری های شهید رئیسی در سفر دوم هئیت دولت به شهرستان دشتی بوده که به حمدالله محقق گردید.

بحرانی ادامه داد: اصلاح هزار ۷۰۰ متر شبکه فشار متوسط،اصلاح ۶۶۰ متر شبکه فشار ضعیف، توسعه شبکه فشار ضعیف ۳۱۰ متر ،یک دستگاه ترانس جدید،افزایش قدرت ترانس دو دستگاه از جمله این اقدامات بوده است.

وی اضافه کرد: امسال هم بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه شبکه برق در سطح شهرستان اختصاص داده شده است.

  • منبع خبر : مهر