احمد محمدی زاده استاندار بوشهر و محمدهادی ایمانیه استاندار فارس با عارف نوروزی مدیرعامل شرکت شستا دیدار و در ارتباط با پروژه های شاخص و بزرگ دو استان بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست که در دفتر مدیرعامل شستا و با حضور جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس و عباس خطیبی معاون ساخت […]

احمد محمدی زاده استاندار بوشهر و محمدهادی ایمانیه استاندار فارس با عارف نوروزی مدیرعامل شرکت شستا دیدار و در ارتباط با پروژه های شاخص و بزرگ دو استان بحث و تبادل نظر کردند.

در این نشست که در دفتر مدیرعامل شستا و با حضور جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس و عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها برگزار شد، در ارتباط با تامین مالی آزادراه بوشهر شیراز و همچنین راه آهن بوشهر به شیراز بحث و تبادل نظر شد.

در پایان نشست و با نظر موافق مدیرعامل شستا، مقرر شد که شستا در این ۲ پروژه ورود کرده و در تکمیل راه آهن و آزادراه همکاری کند.